Hot Line: 0764 444 11 33

Mobile:   0934 768 72 60

Shiraz:    071 3311

            

 

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از بزرگترین فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازی در کشور است که در ششم اردیبهشت ماه سال 1369 تاسیس شد. فعالیت‌های شرکت در زمینه‌هایی چون ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی و نیز ساخت آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین متمرکز شده است. از ابتدای تاسیس تاکنون عملیات اجرایی حدود 65 هزار واحد مسکونی در قالب حدود360 پروژه آغاز شده که بالغ بر50 هزار واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

گروه سرمایه‌گذاری مسکن دارای 16شرکت زیر مجموعه است که در 28 استان و 36 شهر کشور، گسترده شده‌اند. شرکت در سال 82 وارد بورس تهران شد و طی چند سال اخیر، سهام 4 زیر مجموعه شرکت نیز در بازار سرمایه ایران پذیرفته شده‌اند. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت سه هزار میلیارد ریال است و "شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن "سهامدار اصلی شرکت به شمار می آید.

شرکت‌های تابعه

    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران(سهامی عام)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال(سهامی خاص)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق(سهامی عام)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب(سهامی عام)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب(سهامی خاص)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب(سهامی خاص)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند(سهامی خاص)
    شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز(سهامی خاص)
    شرکت پارس مسکن خزر(سهامی خاص)
    شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن(سهامی خاص)
    شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن(سهامی خاص)
    شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)
    شرکت توسعه مسکن مهر نوین(سهامی خاص)
    شرکت پویا نوین پارس(سهامی خاص)