Hot Line: 0764 444 11 33

Mobile:   0934 768 72 60

Shiraz:    071 3311

            

 

قیمت فروش هر پروژه بسته به کاربری ، موقعیت قرارگیری ، امکانات آن و ... متفاوت بوده و شرایط پرداخت آن بسته به میزان پشرفت فیزیکی و زمان تحویل پروژه

مشخص می گردد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی یا دفاتر فروش مناطق تماس حاصل فرمایید